ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja az ampersand.hu weboldal üzemeltetése során alkalmazott adatkezelési elvek ismertetése. Az adatkezelési szabályok a webáruházban történő vásárlás során, hírlevélre történő feliratkozáskor, valamint a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadott személyes adatok kezelésére vonatkoznak.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Név: Ampersand & Son Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Hungária krt. 18. fsz. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-404285
Adószám: 32046881-2-42
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
Levelezési cím: 1087 Budapest, Hungária krt. 18. fsz. 7.
Telefonszám: +36 70 387 56 71
E-mail cím: kiado@ampersand.hu

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI
az adatkezelő kizárólag a többi pontban meghatározott célok teljesülése érdekében kezeli az adatokat, összhangban a hatályos jogszabályokkal
az adatkezelő csak olyan adatokat kezel, amelyek szükségesek és alkalmasak, a cél teljesítéséhez szükséges ideig

4. ÉRINTETTEK ÉS KEZELT ADATOK KÖRE
Az érintettek azok a természetes személyek, akik a weboldal felhasználóiként a vásárlási folyamat során rendelésük teljesítése érdekében vagy hírlevélre történő feliratkozás vagy kapcsolatfelvétel céljából megadják személyes adataikat. A gyermekek és a 18. életévüket be nem töltött fiatalok szüleik vagy más nevelésre jogosult beleegyezése nélkül nem adhatnak át személyes adatokat az adatkezelő részére.

A kezelt adatok köre vásárlás esetén:

név
telefonszám
e-mail cím
számlázási cím (cégnévre kért számla esetén cégnév és adószám)
szállítási cím

A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén:

név
e-mail cím

A kezelt adatok köre kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén:

név
e-mail cím

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával történik. Az érintett által megadott adatok valótlanságáért vagy pontatlanságáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az érintett személyes adatainak kezelésének célja:

a webáruházban leadott rendelések teljesítése
hírlevél küldése a feliratkozók számára
kapcsolattartás a vásárlóval vagy érdeklődővel

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, ADATOK TÖRLÉSE
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása ? az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A vendég (nem regisztrált) vásárlók 3. pontban felsorolt adatait rendelésük teljesítéséig vagy törléséig, a regisztrált vásárlók adatait regisztrációjuk törléséig, a hírlevél feliratkozók adatait a hírlevélről történő leiratkozásukig, a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltők adatait kérdésük megválaszolásáig kezeli az adatkezelő.

Az érintett bármikor kezdeményezheti írásban adatai törlését az adatbázisból, melynek az igény beérkezésétől számított 48 órán belül adatkezelő eleget tesz. Az adatok törlését kezdeményezni vásárlói adatok és kapcsolatfelvételi adatok esetén a 2. pontban ismertetett e-mail címen vagy levelezési címen, írásban lehetséges. Hírlevélről leiratkozni ugyanezen elérhetőségek egyikén írásban, valamint a hírlevélben található leiratkozási linkre kattintva lehetséges.

Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a következő esetekben: ha azok kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha nem felelnek meg a valóságnak, ha hatóság rendeli el. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a törvényben meghatározott esetekben.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS
Adattovábbítás harmadik fél számára kizárólag a vásárlói adatok esetében történik, a rendelések teljesítése érdekében. Ide tartozik az alább részletezett szolgáltatóknak, a futárszolgálatnak és a fizetést biztosító rendszereknek történő adattovábbítás. Kizárólag azokat az adatokat továbbítjuk, amelyek a cél érdekében feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik, a szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozataiban foglaltak szerint.

8. A TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Tárhely.eu Kft. (Cégjegyzékszám 01-09-909968; Adószám 14571332-2-42; Székhely 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó)

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett az adatkezelőtől kérheti

tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, annak jogalapjáról és időtartamáról,
kezelt adatainak módosítását,
kezelt adatainak törlését,
adatvédelmi incidens esetén tájékoztatást az incidensről az adatkezelő által vezetett nyilvántartás alapján.

10. PANASZ, JOGORVOSLAT
Az érintett panaszt tehet az illetékes hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu
Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatokat biztonságosan, a hatályos jogszabályokkal összhangban kezelje. Amennyiben érintett úgy érzi, hogy adatkezelő megsértette a személyes adatai védelméhez kapcsolódó jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet tisztázni tudjuk és az esetleges jogsértő magatartást megszüntethessük. Jogainak megsértése esetén érintett adatkezelővel szemben az adatkezelő székhelye szerint, vagy az érintett lakhelye/tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

11. HTTP-SÜTIK KEZELÉSE
Webáruházunk HTTP-sütiket (cookie) használ a vásárlási folyamat során a vásárló számítógépének azonosítása érdekében. A sütik kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó böngészője tárol, enélkül weboldalunkon nem működik a vásárlói kosár, így rendelés sem adható le. Webáruházunk használatával a felhasználó beleegyezik a HTTP-sütik használatába. A felhasználónak ugyanakkor lehetősége van saját böngészőjében letiltani vagy törölni a sütiket, ez a funkció megtalálható az adott böngésző beállításaiban.

Webáruházunk esetenként a Facebook és a Google remarketing kódjait használja hirdetések megjelenítéséhez, mely során a Google és a Facebook szintén sütiket helyezhet el a felhasználó számítógépén. Ezek működésére a Google és a Facebook adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

Budapest, 2021. április 15.

Letölthető irányelvek bővebben

kosár0
nincs termék a kosárban
folytatom a vásárlást
0